• English
 • Deutsch
 • Français
 • Español
 • Italiano
 • Nederlands
 • Türkçe
eng
nav-arrow
 • English
 • Deutsch
 • Français
 • Español
 • Italiano
 • Nederlands
 • Türkçe
www.weatherandclimate.eu

In deze privacyverklaring voor Weather and Climate ("wij", "ons" of "onze") wordt beschreven hoe en waarom we kunnen uw informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen ("verwerken") wanneer u onze diensten ("Diensten") gebruikt, zoals wanneer u onze website op http://www.weatherandclimate.eu

Vragen of zorgen? Als u deze privacyverklaring leest, krijgt u meer inzicht in uw privacyrechten en -keuzes. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze Services. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via info@weatherandclimate.eu.

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN

In deze samenvatting vindt u de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer informatie over elk van deze onderwerpen vinden door op de link te klikken die volgt op elk belangrijk punt of door onze inhoudsopgave hieronder om de sectie te vinden die u zoekt.

Welke persoonlijke informatie verwerken we? Wanneer u onze Services bezoekt, gebruikt of navigeert, kunnen we persoonlijke informatie verwerken, afhankelijk van hoe u omgaat met Weer en klimaat en de Services, de keuzes die u maakt , en de producten en functies die u gebruikt.

Verwerken we gevoelige persoonlijke informatie? We verwerken geen gevoelige persoonlijke informatie.

Krijgen wij informatie van derden? Wij ontvangen geen informatie van derden.

Hoe verwerken we uw informatie? We verwerken uw informatie om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken. We verwerken uw gegevens alleen als we daar een geldige wettelijke reden voor hebben. Meer informatie over hoe we uw gegevens verwerken.

In welke situaties en met welke soorten partijen delen we persoonlijke informatie? We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke categorieën van derden. Meer informatie overwanneer en met wie we uw persoonlijke gegevens delen.

Hoe houden we uw informatie veilig? We hebben organisatorische en technische processen en procedures om uw persoonlijke informatie te beschermen. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat elektronische transmissie via internet of technologie voor informatieopslag 100% veilig is, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden onze beveiliging niet kunnen omzeilen en op ongepaste wijze toegang tot , stelen of wijzigen van uw gegevens. Lees meer over hoe we uw gegevens beveiligen.

Wat zijn uw rechten? Afhankelijk van waar u zich geografisch bevindt, kan de toepasselijke privacywetgeving inhouden dat u bepaalde rechten heeft met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Meer informatie overuw privacyrechten.

Hoe oefent u uw rechten uit? De eenvoudigste manier om uw rechten uit te oefenen is door http://www.weatherandclimate.eu/contact/, of door contact met ons op te nemen. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wilt u meer weten over wat Weer en klimaat doet met de informatie die we verzamelen? Bekijk de volledige privacyverklaring.

INHOUDSOPGAVE

 

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

Kortom:Wij verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

We verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert op de Services, interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en Services, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Services, of anderszins wanneer u contact opneemt met ons.

Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, is afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Services, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan het volgende omvatten:

 • * namen
 • * e-mailadressen
 • * functietitels
 • * gebruikersnamen
 • * wachtwoorden

 

Gevoelige informatie. Wij verwerken geen gevoelige informatie.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Informatie automatisch verzameld

In het kort: Wat informatie — zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken — wordt automatisch verzameld wanneer u onze Services bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Services bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie , informatie over hoe en wanneer u onze Services gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van onze Services te behouden en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

De informatie die we verzamelen omvat:

 • * Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Services opent of gebruikt en die we vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en instellingen en informatie over uw activiteit in de Services bevatten (zoals de datum-/tijdstempels die zijn gekoppeld aan uw gebruik, pagina's en bestanden bekeken, zoekopdrachten en andere acties die u uitvoert, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (ook wel "crashdumps" genoemd) en hardware-instellingen).

 

 • * Apparaatgegevens. We verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en systeemconfiguratie-informatie.

 

 • * Locatiegegevens. We verzamelen locatiegegevens, zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die nauwkeurig of onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. We kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen om ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door uw locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Als u er echter voor kiest om u af te melden, kunt u mogelijk geen gebruik maken van bepaalde aspecten van de Services.

 

2. HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Kortom: We verwerken uw informatie om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen met wet. Met uw toestemming kunnen we uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken.

We verwerken uw persoonlijke gegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u omgaat met onze Services, waaronder:

 • * Om het aanmaken en authenticeren van een account te vergemakkelijken en anderszins gebruikersaccounts te beheren. We kunnen uw informatie verwerken zodat u uw account kunt aanmaken en erop kunt inloggen, en om uw account in goede staat te houden .
 • * Om de vitale belangen van een persoon te redden of te beschermen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer dat nodig is om de vitale belangen van een persoon te redden of te beschermen, bijvoorbeeld om schade te voorkomen. 

 

3. OP WELKE RECHTSGRONDSLAGEN VERTROUWEN WIJ UW GEGEVENS TE VERWERKEN?

Kortom: we verwerken uw persoonlijke gegevens alleen wanneer we denken dat dit noodzakelijk is en we een geldige wettelijke reden (d.w.z. wettelijke basis) hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen om onze contractuele verplichtingen aan te gaan of na te komen, om uw rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Britse AVG vereisen dat we uitleggen op welke geldige rechtsgrondslagen we ons baseren om uw persoonlijke informatie te verwerken. Als zodanig kunnen we vertrouwen op de volgende rechtsgrondslagen om uw persoonlijke gegevens te verwerken:

 • * Toestemming. We kunnen uw informatie verwerken als u ons toestemming hebt gegeven (d.w.z. toestemming) om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Meer informatie overhet intrekken van uw toestemming.
 • * Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer we denken dat dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, om onze wettelijke verplichtingen uit te oefenen of te verdedigen. rechten, of openbaar uw informatie als bewijs in rechtszaken waarbij wij betrokken zijn.
 • * Vitale belangen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van persoon.

 

4. WANNEER EN MET WIE DELEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Kortom: We kunnen informatie delen in specifieke situaties beschreven in dit gedeelte en/of met de volgende categorieën van derden.

Verkopers, adviseurs en andere externe dienstverleners. We kunnen uw gegevens delen met externe leveranciers, dienstverleners, aannemers of agenten ("derden") die diensten voor ons of namens ons uitvoeren en toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te doen. We hebben contracten met onze derde partijen, die zijn ontworpen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen. Dit betekent dat zij niets met uw persoonlijke gegevens kunnen doen, tenzij wij hen hebben opgedragen dit te doen. Ze zullen uw persoonlijke gegevens ook niet delen met andere organisaties dan wij. Ze verbinden zich er ook toe om de gegevens die ze namens ons bewaren te beschermen en te bewaren voor de periode die we opdragen. De categorieën van derden waarmee we persoonlijke informatie kunnen delen, zijn als volgt:

 • * Advertentienetwerken
 • * Diensten voor gegevensanalyse

 

In de volgende situaties moeten we mogelijk ook uw persoonlijke gegevens delen:

 • * Zakelijke overdrachten. We kunnen uw gegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van al of een deel van ons bedrijf naar een ander bedrijf.

 

5. WAT IS ONS STANDPUNT TEN OPZICHTE VAN WEBSITES VAN DERDEN?

Kortom: Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van informatie die u deelt met derden waarnaar wij mogelijk linken of die adverteren op onze Services , maar zijn niet aangesloten bij onze Services.

De Services kunnen links bevatten naar websites van derden, online services of mobiele applicaties en/of advertenties bevatten van derden die niet aan ons zijn gelieerd en die kunnen linken naar andere websites, services of applicaties. Dienovereenkomstig geven wij geen enkele garantie met betrekking tot dergelijke derdend partijen, en wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van dergelijke websites, diensten of applicaties van derden. Het opnemen van een link naar een website, dienst of applicatie van derden impliceert geen goedkeuring door ons. We kunnen de veiligheid en privacy van gegevens die u aan derden verstrekt niet garanderen. Gegevens die door derden worden verzameld, vallen niet onder deze privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy- en beveiligingspraktijken en -beleid van derden, met inbegrip van andere websites, services of applicaties die kunnen zijn gekoppeld aan of van de Services. U dient het beleid van dergelijke derde partijen te lezen en rechtstreeks contact met hen op te nemen om uw vragen te beantwoorden.  

6. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

Kortom: We kunnen cookies en andere volgtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare volgtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookieverklaring.

7. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Kortom: We bewaren uw informatie zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te vervullen, tenzij anders vereist door de wet.

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten) . Geen enkel doel in deze kennisgeving vereist dat we uw persoonlijke gegevens langer bewaren dan de periode waarin gebruikers een account bij ons hebben.

Wanneer we geen doorlopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), dan we zullen uw persoonlijke gegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

8. HOE HOUDEN WE UW GEGEVENS VEILIG?

Kortom: We streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende en redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze veiligheidsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter geen enkele elektronische overdracht via internet of informatieopslagtechnologie 100% veilig worden gegarandeerd, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere niet-geautoriseerde derden niet zullen worden in staat zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze Services op eigen risico. U dient alleen toegang te krijgen tot de Services binnen een beveiligde omgeving.

9. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

Kortom: We verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen niet aan kinderen onder de 18 jaar.

We vragen niet bewust gegevens van of verkopen kinderen onder de 18 jaar niet bewust. Door de Services te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en instemt met het gebruik van de Services door een dergelijke minderjarige. Als we vernemen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u zich bewust wordt van gegevens die we mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via info@weatherandclimate.eu.

10. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

Kortom: In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK), hebt u rechten waarmee u meer toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens. U kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio's (zoals de EER en het VK) hebt u bepaalde rechten op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te verzoeken; (iii) om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, gegevensportabiliteitliteit. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie "HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?" hieronder.

We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u zich in de EER of het VK bevindt en denkt dat wij uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw Gegevensbeschermingsautoriteit van een lidstaat ofBritse gegevensbeschermingsautoriteit.

Als u zich in Zwitserland bevindt, kunt u contact opnemen met de Federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie.

Uw toestemming intrekken: als we afhankelijk zijn van uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie "HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING ?" hieronder of door uw voorkeuren bij te werken.

Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wordt uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

Accountgegevens

Als u op enig moment de informatie in uw account wilt bekijken of wijzigen of uw account wilt beëindigen, kunt u:

 • * Meld u aan bij uw accountinstellingen en werk uw gebruikersaccount bij.

 

Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen we uw account en informatie uit onze actieve databases deactiveren of verwijderen. We kunnen echter bepaalde informatie in onze bestanden bewaren om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze wettelijke voorwaarden af te dwingen en/of te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten. 

Cookies en vergelijkbare technologieën: de meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functies of diensten van onze Diensten. U kunt zich ook afmelden voor op interesses gebaseerd adverteren door adverteerders op onze Services.  

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacyrechten, kunt u ons een e-mail sturen op info@weatherandclimate.eu

11. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track ("DNT")-functie of -instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browse-activiteiten te laten controleren en verzamelen. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of andere mechanismen die automatisch uw keuze communiceren om niet online gevolgd te worden. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit bericht, kunt u ons een e-mail sturen op info@weatherandclimate.eu.

13. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN, BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land heeft u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, die informatie te wijzigen of te verwijderen. Als u een verzoek wilt indienen om uw persoonlijke informatie te bekijken, bij te werken of te verwijderen, gaat u naar: http://www.weatherandclimate.eu/nl/contact/.